Foto de mi cara

Isabel Pascual López

Dades personals:


El meu horari és:

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00-8:55 Castellà Biologia Matemàtiques Història d'Espanya Filosofia
8:55-9:50 Biologia Castellà Biologia Geologia Geologia
9:50-10:45 Català Anglès Geología Biologia TIC
10:45-11:05 ESPLAI
11:05-12:00 Geologia TIC Català Castellà Anglès
12:00-12:55 Matemàtiques Història d'Espanya Història d'Espanya Filosofia Català
12:55-13:10 ESPLAI
13:10-14.05 TIC Matemàtiques TIC Matemàtiques Tutoria
14:05-15:00 Filosofia Anglès

IES Josep Maria Llompart